Ceny sú účtované podľa výkonov kotlov + dopravné a DPH.