V rámci servisných činností vykonávame:
  • opravy, záručný a pozáručný servis plynových kotlov a pretlakových horákov
  • zmeranie a nastavenie spalín analyzátorom typu MADUR 90 (CO CO2, NOx, S) a MADUR 60 (CO, CO2, NOx)
  • vystavenie protokolu o nameraných hodnotách + povolenie z TI, IBP